Privacy statement

Algemeen

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy statement.

Doeleinden van gebruik

Lunchbezorgen.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw lunchbestelling, (ii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iii) relatiebeheer en (iv) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatig en/of strafbare gedragingen gericht tegen Lunchbezorgen.nl, haar klanten en medewerkers, alsmede ook aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan Lunchbezorgen.nl samenwerkend partner inschakelen.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens ook worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante lunchaanbiedingen, broodjesaanbieding, fruitaanbieding en andere producten of diensten van Lunchbezorgen.nl. Dit gebeurt echter alleen indien u hiervoor toestemming heeft verleend. Lunchbezorgen.nl gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Privacy op internet en cookies

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of email van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over lunchaanbiedingen, broodjesaanbieding, fruitaanbieding of andere productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn en die de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en emails verbeteren.

Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft, Lunchbezorgen.nl. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder 'Help' in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site, de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van de cookies beperkt ook het gebruik van onze site en diensten.

Adreswijziging

Klanten zijn verplicht Lunchbezorgen.nl van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Lunchbezorgen.nl.nl geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht gevestigd te zijn op het laatst bij Lunchbezorgen.nl bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Vragen

U mag om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn of anderzijds in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Indien u een account heeft aangemaakt kunt u ook online uw gegevens inzien en corrigeren op onze site.

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met Lunchbezorgen.nl, afdeling Juridische Zaken, Louis Couperusplaats 41 2902 XA Capelle aan den IJssel.